Η απόδειξη της αποτελεσματικότητας μας είναι οι συνεργάτες μας. Μερικά απο τα έργα που έχουμε διεκπαιρεώσει σε εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών

Βίντεο παρουσίασης έργων

Robot Palletizer IRB660 v1

Robot Palletizer IRB660 v2

Robot Palletizer IRB460

Robot Palletizer A1600 v1

Robot Palletizer A1600 v2

Robot Palletizer A700

Robot Palletizer RRP 300 v1

Robot Palletizer RRP 300 v2

Auto Bagging with RRP300

Auto Bagging AL-1WS-300

Auto Bagging AL-2WC-SEAL-500

Auto Bagging AL-2WS-600

Robot IRB660 - Bagging AL-2WC-SEAL

SM-IDS-BELAB-5025

Go to top