Οι αρπάγες των ρομπότ είναι ποικίλες και εξαρτάται κάθε φορά από τον τύπο και το προϊόν που θέλουμε να παλετοποιήσουμε.

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=4490#!trpen#SKU:#!trpst#/trp-gettext#!trpen# GRP #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=4491#!trpen#Category:#!trpst#/trp-gettext#!trpen#

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=15#!trpen#Description#!trpst#/trp-gettext#!trpen#

Οι αρπάγες των ρομπότ είναι ποικίλες και εξαρτάται κάθε φορά από τον τύπο και το προϊόν που θέλουμε να παλετοποιήσουμε. Η συγκεκριμένη αρπάγη είναι τύπου “Fork” και είναι κατάλληλη για σακιά.

Φυλλάδιο

Λήψη Τεχνικού Φυλλαδίου