Έργα

Η απόδειξη της αποτελεσματικότητας μας είναι οι συνεργάτες μας. Μερικά απο τα έργα που έχουμε διεκπαιρεώσει σε εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών

Βίντεο παρουσίασης έργων

Automated Bagging Line 1

Automated Bagging Line 2

Vertical Packaging
machines

Sewing machine with conveyor and bag turner

Robot Palletising Project 1

Robot Palletising Project 2

Robot Palletising Project 3

Robot Gantry Palletising

Pallet wrapping with stretch film

Icecube bagging machine

Bigbag bagging with vibration

Bagging with sewing line

Bagging system WV100