Εικόνα άρθρου

AIRBOTICS - AUTOMATED INDUSTRIAL DRONES!

Η Airobotics παρέχει μια πλήρως αυτόματη λύση για τη συλλογή των εναέριων δεδομένων. Η πλατφόρμα βιομηχανικού βαθμού είναι διαθέσιμη επιτόπου και κατ ‘απαίτηση, παρέχοντας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με ταχύτητα, ασφάλεια και απόδοση. Η…
Εικόνα άρθρου

SOPHIA! THE MOST ADVANCED ARTIFICIAL INTELLIGENCE ROBOT

Η Σοφία ασχολείται με τις αφηγηματικές ταινίες της για την αφύπνιση ως τεχνητή νοημοσύνη. Οι ταινίες μικρού μήκους έδειξαν το Hors Concours στις Κάννες το 2016. Γραπτή και σκηνοθεσία του δημιουργού του Hanson Robotics, Stephan Bugaj.